Sektionen

Välkommen till
SSRK-Kirunasektionen

Vi anordnar aktiviteter av olika slag.


Det ska vara intressant, utvecklande och framförallt roligt att vara aktiv med sin hund. Det är vi medlemmar tillsammans i sektionen som anordnar dessa aktiviteter. Kom med förslag! såklart får alla raser vara med om aktiviteten passar för det, den informationen ges för varje aktivitet. Medlemmar med spaniel och retriever har alltid förtur. Även icke medlemmar är välkomna om plats finns.

För deltagare under 15 år vill vi att en vuxen är med.

All information du behöver veta om våra prov och andra aktiviteter läggs ut på sidan aktiviteter i menyn.

Jaktprov:
Varje år i augusti anordnar Kirunasektionen ett officiellt jaktprov retriever-B i alla klasser.
Anmälan sker i SSRK-prov på ssrk.se


Viltspårprov:
Det går att anmäla sig till rörliga prov i Kiruna, både anlagsklass & öppenklass.

Inofficiell hundutställning:
Anordnas ibland i vår sektion, det är en bra träning inför officiella utställningar.


Kurser:
Ibland anordnas kurser av olika slag med instruktör, medlemmar har alltid förtur.

Träningar:
Det är alltid kul att träna tillsammans, dra ihop ett gäng och träna det just ni tycker är roligt. På vår fb sida kan man skicka frågan om någon har lust att haka på.Kirunas sektion är en "underliggande" klubb till SSRK-Norrbottensavdelningen, som i sin tur är en underliggande avdelning till SSRK (Svenska spaniel och retrieverklubben)
I Norrbotten finns förutom Kirunasektionen även Kalix, Boden, Luleå och Piteåsektionen.

På ssrk.se hittar du länkar till alla avdelningar och sektioner i Sverige.

Ny som "gammal" medlem, så är det bara roligt om du vill vara aktiv med att anordna och hjälpa till! det behövs alltid funktionärer på våra prov, inoff utställningar eller andra aktiviteter, du lär dig mycket genom att vara delaktig. Kom jättegärna med förslag till styrelsen på olika aktiviteter och kurser, var med och anordna, det är VI alla medlemmar tillsammans som gör vår förening, ju fler som vi vara med och anordna desto mer aktiviteter :)

Var inte "rädd" för att ta kontakt, ringa eller maila!

Varmt Välkommen!


Styrelsen verksamhetsåret 2019:

Ordförande: Carina Kreku

Sekreterare: Sara Ridhult

Kassör: Helena Sandberg
Ledamot: Amanda Sandström
Ledamot: Susanne Sandström
Ledamot: Veronica Siikavuopio
Ledamot: Nina Edeblom

Suppleant: Linda Edeblom
Suppleant:
Pia Fors

Revisor: Avdelningens

Valberedning: Jenny Carlsson & Carola Annanperä

Kommitté Jaktprov retriever:
Amanda Sandström, sammank.
Pia Fors
Carina Kreku
Veronica Siikavuopio
Helena Sandberg
Susanne Sandström

Har du frågor om specifika spanielaktiviteter, kontakta:
Annika Lövgren 073-0288811

Kommiteé Viltspårprov:
Tina Siikavaara, sammank.
Hjördis Mämmi
Carola Fägervall

Kommitté inoff. utställning:
Linda Edeblom, sammank.
Sara Ridhult
Susanne Sandström
Nina Edeblom
Helena Sandberg

Hemsida: Susanne Jansson

Utbildade provledare:
För provupplägg för retriever jaktprov-B

Carina Kreku
Pia Fors
Susanne Sandström
Susanne Jansson

Copyright SSRK Kirunasektionen