Aktuellt
Styrelse

Stadgar

Klubben
Medlemsskap
Spanielprov
Retrieverprov
Viltspårprov
Utställning
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

     

Styrelsen 2018


 
Ordförande:
Amanda Dresh Sandström e-post  
Sekreterare:    
Susanne Sandström e-post  
Kassör:    
Carina Kreku e-post  
Ledamöter:    
Helena Sandberg (1år)
Veronica Siikavuopio (2år)
Pia Fors (2år)
Nina Edeblom (2år)
   
Suppleanter:    
Jenny Carlsson
Linda Edeblom
   
Revisor:    
Avdelningens    
Valberedningen:    
Sara Ridhult Tel:  
Har du frågor om jaktprov för spaniel
Kontakta:
   
Annika Lövgren Tel:073-028 88 11  
Jaktprovskommitté Retriever:    
Susanne Sandström (sammankallande)
Pia Fors
Utbildad Provledare
Carina Kreku Utbildad Provledare
Amanda Dresh Sandström
Helena Sandberg
Veronica Siikavuopio Utbildad Provledare
*******
Övriga provledare i sektionen:
Susanne Jansson
   
Viltspårkommitté:    
Tina Siikavaara (sammankallande)
Hjördis Mämmi
Tel: 070-315 98 73 [e-post]
Utställningskommitté:    
Nina Edeblom (sammankallande)
Sara Ridhult
Susanne Sandström
Linda Edeblom
   
Webben:    
Susanne Jansson
e-post