Aktuellt
Styrelse

Stadgar

Klubben
Medlemsskap
Spanielprov
Retrieverprov
Viltspårprov
Utställning
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

     

Medlemsskap


 
Välkommen som medlem i Sveriges största specialklubb för jakthundsraser.


Vi är en klubb för BÅDE dig som är jaktintresserad och för dig som har ett mer allmänt intresse. Det vi alla har gemensamt är att vi värnar om spanieln & retrieverns egenskaper. Just de egenskaper som gör dem till goda jakthundar gör dem också till idealiska medlemmar i den hundintresserade familjen.

Det här erbjuder vi dig för mindre än en krona om dagen.

Du får tillgång till utbildning, träning och klubbträffar
Mycket av klubbens verksamheter bedrivs i avdelningarna, 14 stycken som täcker landet - från SSRK Södra till SSRK Norrbotten. Här möter du andra hundägare som delar ditt intresse.

Du får rätt att delta i SSRK:s utställningar, jaktprov och viltspårprov.
Du kan också delta i kurser för att utbilda dig och din hund.

Du får möjlighet att påverka klubben och dess rasers utveckling.

Du får klubbtidningen Apportören som utkommer 4 ggr per år.

Genom ditt medlemsskap får du också erbjudande från klubbens sponsorer.

Medlemsavgift: 375:- per år.
Familjemedlem: 150:- per år.

Vad är en SSRK-avdelning?
Varje avdelning har en styrelse som ansvarar för lokala och regionala aktiviteter som utställningar, jaktprov och kurser. Här har du möjlighet att själv bli aktiv. Att vara funktionär på utställning eller prov är alltid lärorikt och din insats kommer garanterat att uppskattas av de som håller i aktiviteten.

Varje avdelning har en egen webbplats där du fortlöpande kan följa vad som händer inom avdelningen.
www.ssrknorrbotten.se

Övriga avdelningar i landet hittar du på ssrk.se

Medlem i Svenska Spaniel och Retrieverklubben, bosatt i Sverige, tillhör den SSRK-avdelning inom vilken region medlemmen geografiskt är skriven. Avdelningarna är fördefinierade i SSRKs medlemsregister och tilldelas nya medlemmar per automatik. Avdelningstillhörigheten kan således inte ändras, annat än om du flyttar till en ort som tillhör en annan avdelning.

Vad är en SSRK-sektion?
Några av avdelningarna är också uppdelade i sektioner. SSRK-Norrbotten är uppdelad i 6 stycken sektioner, VARAV en är www.ssrk-kiruna.com

Vilken sektion du tillhör beror på var du är skriven och ditt postnummer  :)

Övriga sektioner i Norrbottensavdelningen är
Gällivaresektionen, Kalixsektionen, Luleåsektionen, Bodensektionen, Piteåsektionen
 

Vill du veta mer eller vill du anmäla dig som medlem, gå in på www.ssrk.se